Pravidlá pre správne klincovanie a podliepanie šinľov pri strmých strechách a veterných oblastiach

Vedeli ste, že šindle Cambridge Xtreme sú prvé na svete samolepiace 3D laminované šindle?

Preto použitie správnych klincov a predpísaných klincovacích techník, sú kľúčovými pre správne a kvalitne odvedenú prácu! 

Pri inštalácii laminovaných šindľov je nutné používať korozu- vzdorné IKO klince o dľžke 30 mm. Klince pribíjajte kolmo voči podkladu a zarovno s povrchom šindľa. Je dôležité, aby ste pri penetrácii  nepoškodili povrch šindľa hlavičkou klinca.

V oblastiach so silným vetrom a strechách so sklonom väčším ako 60°, použite 6 klincov na jeden šindeľ, tak ako je uvedené na obrázku. Spoj medzi dvoma šindľami horného radu musí byť vzdialený minimálne 5 cm od klinca šindľa v spodnom rade.

Pri inštalácii v chladnom počasí každý šindeľ podlepte na 3 miestach bitúmenovým tmelom IKO Shingle Stick podľa obrázka. Tmel nanášajte 5 cm od spodného okraja šindľa. Množstvo  tmelu musí byť primerané, približne 3mm hrubé.

UPOZORNENIE: Použitie nadmerného množstva bitúmenového tmelu, môže viesť k pľuzgierom na povrchu šindľa.

DÔLEŽITÉ: Vo výrobe sa nanáša samolepiaca časť, ktorá sa automaticky aktivuje vplyvom  slnečného žiarenia a zlepí jednotlivé vrstvy šindľa medzi sebou. V prípade inštalácie za chladného počasia, alebo v oblastiach so silným vetrom s rizikom kontaminácie prachom samolepiacej časti, je nutné manuálne podlepenie, ako bolo uvedené vyššie, pre dosiahnutie potrebnej priľnavosti.

TIP: Ak chcete viac informácii o správnej inštalácii šindľov Cambridge Xtreme 9,5°, pozrite si prosím náš návod pre inštaláciu šindľov.