Pogodnosti

Cambridge Xtreme 9,5° ima dodatne interesantne pogodnosti koje vam može pružiti:

Ekstremni nagibi krova:
Cambridge Xtreme 9,5° može se ugraditi na krovove sa nagibom od 9,5° do 90°.

 

 

 

Ekstremna otpornost na jake vjetrove i kišu:
Naša Cambridge Xtreme 9,5° šindra ispitana je i testirana na ekstremne vremenske uvjete. Pogledajte video film gdje smo prikazali kako dobro Cambridge Xtreme 9,5° može izdržati vjetrove brzine od 47km/h i kiše od 89 mm/h . Ovakvi uvjeti mogu se dogoditi jedanput u 50 godina na području Europe.

 

 

Ekstremna jedinstvenost:
Cambridge Xtreme 9,5° je prva svijetska samoljepljiva laminirana šindra. Slična kao naša Cambridge Xpress, Cambridge Xtreme 9,5° također sadrži liniju za ugradnju čavli što omogućuje preciznost pri zabijanju istih.

 

 

 

Ekstremna Europska kvaliteta:
IKO, ekspert za šindru, nudi vam CE markiranu pokrovnu šindru proizvedenu u našim Europskim tvornicama.    

 

 

 

Ekstremna Platinum garancija:
IKO prodaja Internacijonalno nudi 15 godina potpune platinum garancije ili 30 godina totalne garancije.