• PT-BR |
 • ES |
 • HR |
 • IT |
 • HU |
 • RO |
 • RU |
 • PL |
 • SK |
 • CS |
 • DE |
 • EN

Mimořádná odolnost proti zatečení

Díky mimořádným parametrům je možno asfaltové šindele Cambridge Xtreme bez nadsázky nazvat krytinou nové generace. Jednou z jeho nejvýznamnějších vlastností je výjimečná odolnost vůči průniku vody - a to i v případě mimořádných dešťových srážek při vichřici nebo při zimním tání vody na střeše. Šindel Cambridge Xtreme odolal při testování podmínkám napodobujícím počasí při tropických bouřích a uragánech - vítr 17 m/s a stékající voda (déšť) 120 mm/h !!!

Pro zajímavost – evropská norma CEN/TR 15601:2012 požaduje při testování střešních krytin odolnost 13 m/s vítr a 60 mm/h déšť. Cambridge Xtreme je jediným šindelem na světě a jedinou střešní krytinou určenou pro šikmé střechy, která obstála v těchto extrémních podmínkách, daleko překračujícím požadavky normy! A to navíc při extrémně nízkém sklonu rovnajícím se ploché střeše! Testy probíhaly v nezávislém institutu KIWA-BDA v Nizozemsku v r. 2014. 

Jak test probíhal?

Šindel Cambridge Xtreme byl položen na prknech s cca. 5mm mezerami a bez pojistné hydroizolace tak, aby bylo možno ihned zaznamenat případný průnik vody. Vítr o rychlosti 17 m/s hnal vodu odpovídající srážkám 120 mm/h pod šindel nainstalovaný na střeše o nízkém sklonu simulující plochou střechu o ještě nižším sklonu, než je povolených 9,5°! Na střeše se tak udržovala trvalá, cca. 3cm vysoká vrstva vody, která byla silným větrem tlačená do možných netěsností ve střešní krytině. Testování probíhalo v uzavřené krychli z plexiskla, proto bylo možné podmínky ještě ztížit – pneumatické zařízení na bázi vysavače vytvářelo ve střeše podtlak o síle 100 Pa a snažilo se tak zevnitř nasát jakoukoliv vlhkost nahoře na šindeli. Toto nasávání zevnitř pod střechou výrazně pomáhalo tlaku větru a vody zvenčí a výrazně tak zvyšovalo možnost zatečení přes šindel.

Cambridge Xtreme ale odolal i takovému „řádění živlů“ a prokázal tak, že je skutečně výjimečným šindelem na světovém trhu - jako jediný s možností pokládky na střechy se slonem od 9,5°! Standardní střešní krytiny (zejména skládané krytiny z pálených a betonových tašek) při podobných testech zcela propadávají.

Tyto krytiny nejsou totiž po nainstalování na střechu vodotěsně uzavřeny a mezi jednotlivými taškami na střeše jsou poměrně velké (i několikamilimetrové) mezery. Těmito místy proniká voda pod skládanou krytinu už po několika vteřinách po zahájení testování.

Přečtěte si také: